Berterima kasih dan bersyukur ... Kata yang mudah diucapkan tapi perlu pembiasaan agar mahir kerjakannya. Lulus sekolah ... Guru-guru yang kerja baik berterima kasih pada murid yang kooperatif, belajar dengan baik persiapkan masa depan dirinya, pada teman-teman guru yang telah bekerja sama dan bersyukur pada Pencipta atas berkah dan kemudahan yang diberi. Peserta didik jumpai [...]

Read more of this post